This post is also available in: English (Engelska)

DISCIPLESHIP TRAINING SCHOOL (YWAM-DTS)

Att lära känna Gud och göra Honom känd

VAD ÄR EN YWAM DTS?

Du är alltså intresserad av lärjungaträning, men vad betyder det egentligen att vara en lärjunge? En YWAM DTS är inte en magisk plats där du automatiskt blir en perfekt kristen. Ändå förändras något i oss, när vi under fem månader söker Gud och övar på att lyda Honom i det dagliga livet. Under denna tid kan Han utveckla en nära vänskap med dig.

YWAM DTS:en utformades till att vara en tid i ens liv, då man får koncentrera sig på att lära känna Gud, att göra Honom känd och att äga sin egen tro. Din tro växer och fördjupas när du lyssnar till undervisningen och praktiskt tillämpar den i vardagslivet. Lärjungaskap är en livsstil.

 

YWAM DTS:en formades för att hjälpa dig att upptäcka hur du passar in i Jesus missionsbefallning (Matt 28:16-20). YWAM DTS:en är ett intensivt, heltidsprogram: du börjar med 3 månaders undervisning i klassrumsmiljö, innan du åker ut någonstans i världen, där du under 2-3 månader tjänar Gud genom evangelisation, förbön och barmhärtighetstjänster.

En YWAM DTS är den gemensamma grunden för alla YWAM medarbetare och det är också grunden för ytterligare kurser och utbildningar inom YWAM:s universitet, University of the Nations


Nästa DTS på YWAM Dalarna startar direkt efter påsken 2018.
Skoldatum: 4 april – 17 augusti 2018

Undervisningen hålls på engelska med möjlig översättning till svenska.


  • Avgift för DTS:ens undervisningsdel (3 första månaderna): 19.000 kr
    (En icke-återbetalningsbar registreringsavgift på 500 kr ingår i skolavgiften och det ska betalas med ansökan)
  • Avgift för missionsresan: 12.000 kr plus kostnaden för resan till aktuellt land.
  • (Totalt 31.000 kr plus resor)

Det kan även tillkomma extra kostnader för visum och vaccinationer.

Våra skolavgifter täcker ditt boende, mat, lokal transport, klassrumskostnader och resor för besökande lärare. Vi kan hålla kostnaden så låg, eftersom alla våra medarbetare och lärare erbjuder sin tid utan lön, för missionens skull.

 

Undervisningsdelen

Under de första 12 veckorna av DTS:en får du möjlighet att växa i din kunskap och förståelse av Gud. Du kommer vara i en interaktiv klassrumsmiljö med undervisning av lokala och internationella talare. De ämnen som tas upp handlar om själva kärnan i din kristna tro, och de undervisas på ett sätt som får din tro och din karaktär att växa.

En viktig del av lärandet är vår ”lev och lär”-miljö. Du får lära dig inte bara av undervisningen utan även av att leva i gemenskap. Livsstilen är enkel, mångkulturell och internationell, måltiderna äts tillsammans i en gemensam matsal och sovrummen delar av flera personer.

Missionsresan

Under missionsresan kommer du och ditt team resa till en annan kultur, där du praktiskt får visa Guds kärlek till människorna genom olika former av evangelisation, förbön och barmhärtighetstjänster. Det är en intensiv tid då man själv växer i tron på en Allsmäktig Gud, och där man också får se andra människors liv berörda av Gud.